bookmark_borderΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 1.07.2021

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2020, την Τετάρτη 30.06.2021, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
  Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100%  των παρισταμένων)  η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2020, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
 1. Έγκριση κατ΄  άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
 1. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2020 της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
 1. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία «METRON Auditing A.E.O.E.» καθώς η αμοιβή αυτής.
 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία ως κάτωθι :
  Αναστάσιος Βαλσαμίδης   (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Αναστασία  Bαρβαρέσου  (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Νικόλαος Βελής (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Θεοφανή Μπαδόλα (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Αργύριος   Σαρρίδης (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
  Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 1. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια θητεία.
  Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
  Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα :
  Παναγιώτης Γρηγοριάδης (Ανεξάρτητο Μέλος), Σταύρος Γιούρος (Ανεξάρτητο Μέλος) και Ελένη Χατζηνώτα (Ανεξάρτητο Μέλος )
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
 1. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
 1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
 1. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στους διευθυντές της Εταιρίας η συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών.
 1. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.
 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου , ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01.01-.31.12.2020.

Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα

bookmark_borderΠρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – 30.06.2021

Ημερομηνία: 8.06.2021
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – 30.06.2021

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Ημερομηνία: 28.04.2021
Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε σε 7,49 εκατ. Ευρώ έναντι 10,73 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, μειωμένος κατά 30,15%, λόγω : α. καθυστέρησης χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, β. έλλειψης κεφαλαίου κίνησης και γ. της πανδημίας COVID-19. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,99 εκατ. Ευρώ ποσοστό 93,23% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 ανήλθαν σε ζημίες -2,74 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -3,32 εκατ. Ευρώ του 2019. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -2,03 εκατ. Ευρώ έναντι -1,76 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -5,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,55 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Στις 30.06.2020 τελείωσε η εγκατάσταση του νέου  μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας. Το χρηματοδοτικό σχήμα έχει ως εξής: Ίδια κεφάλαια 875.896,34 ευρώ (18,45%), μακροπρόθεσμο δανεισμό 2.376.076,51ευρώ (50,05%) και επιχορήγηση 1.495.432,77 ευρώ  (31,50%).

Η Εταιρεία με τον σύμβουλο AMBROSIA  CAPITAL, είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εσωτερικού και εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

bookmark_borderFinancial Results 2020

Ημερομηνία: 28.04.2021
Financial Results 2020

VARVARESSOS S.A. turnover in 2020 amounted to 7,49 million EURO compared to 10,73 million EURO in 2019, decreased by 30,15% due to : a. a financing delay of company’s approved Business Plan b. lack of cash flow and c. the COVID-19 pandemic. The company’s exports amounted to 6,99 million EURO (93,23% of  total sales). The company’s operating result (EBITDA) amounted to losses -2,74 million EURO compared to losses 3,32 million EURO in the corresponding same period of the previous year. Gross margin amounted to losses -2,03 million EURO compared to -1,76 million EURO during 2019. The company’s result was formed in losses of -5,78 million Euros for 2020 compared to losses of -5.55 million Euros in the corresponding period of the previous year.

On 30.06.2020 the company completed the investment of 4,7 million EUR for new mechanical equipment which has been subject to the Development Law 4399/2016 for the fundamental change of its entire production process and the penetration into new innovative markets. The financial scheme is as following: Own funds 875.896,34 EURO (18,45%), Long term loan 2.376.076,51 (50,05%) and Subsidy of the Development Law 1.495.432,77 EURO (31,50%).

The Company in cooperation with the consultant company AMBROSIA CAPITAL is in contact and discussions with strategic investors and investment funds for the financing of the Company.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΟικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία: 28.4.2021
Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 ως  εξής:

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (01.01 – 31.12.2020) : Τετάρτη 28.04.2021
– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : 30  Ιουνίου 2021
– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2021 : Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021


Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

bookmark_borderΟρισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Ημερομηνία: 14.1.2021
Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 29.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, κατά την από  30.12.2020 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, ως εξής:

1. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

bookmark_borderΠρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 30.11.2020

Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 29.12.2020

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27.11.2020,  καλούνται οι  κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) (πρώην Κεντρικό Αποτεθήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.12.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 29.12.2020.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η Εταιρία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 και με σκοπό την λήψη κάθε δυνατής μέριμνας για την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6γ του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, ώστε συνδεόμενοι με εικόνα και ήχο οι συμμετέχοντες μέτοχοι να ταυτοποιούνται σε πραγματικό χρόνο από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τηλεδιάσκεψη είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής και, σε κάθε περίπτωση, έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξουσιοδότησης, σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 29.12.2020, στην ακόλουθη διεύθυνση (https://financial.varvaressos.eu/prosklisi-tis-ektaktis-genikis-synelefsis/). Η δήλωση συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξουσιοδότηση υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) καθώς και αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μετόχου, είτε σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση : Δ.Δ. Στενημάχου, 592 00 Νάουσα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Lmaria@varvaressos.gr.

Υπενθυμίζεται στους κυρίους μετόχου η εναλλακτική δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), και αντιστοίχως ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses), με χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση – ταυτοποίηση τους, η οποία αποστέλλεται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην Εταιρία κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του ιδίου ή του διορισθέντος αντιπροσώπου του, κατά περίπτωση, προκειμένου να του αποσταλεί ο κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Άλλως, δε θα είναι δυνατή η εξ αποστάσεων συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποστέλλεται ένας κωδικός συμμετοχής στη μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) μετόχου ή εκπροσώπου / αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.  Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου  ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρία έχει  καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.varvaressos.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμού αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 59200, Νάουσα ή αποστέλλεται με fax: 2332052676 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον  ώρες  πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 2332052650.

Δικαίωμα Μειοψηφίας των μετόχων 

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14.12.2020 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι 22.12.2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16.12.2020, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 23.12.2020, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22.12.2020 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 23.12.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 23.12.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ.3, τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 59200, Νάουσα και η εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 καθώς και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.varvaressos.gr.

Νάουσα 27.11.2020            
Το  Διοικητικό Συμβούλιο