Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023

Ημερομηνία: 28.04.2023

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023 ως  εξής:

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2022 (01.01 – 31.12.2022) : Τρίτη 02.05.2023

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2023 : Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023


Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.