ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 30.06.2022

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»


Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2021, την Πέμπτη 30.06.2022, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Αρχείο PDF