bookmark_borderΑνακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Ημερομηνία: 29.11.2022

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2021 σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό  με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

bookmark_borderΕξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2022

Ημερομηνία: 30.09.2022

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2022

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε 4,459 εκατ. Ευρώ έναντι 4,095 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021 αυξημένος κατά 8,88%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 3,9 εκατ. Ευρώ ποσοστό 87,48% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε ζημίες -2,271 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,456 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -3,46 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -2,45 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε, η Εταιρία αποκτά μία νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

bookmark_borderFinancial results for the 6-month period of 2022

Date: 30.09.2022

Financial results for the 6-month period of 2022

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2022 reached 4,459 million EURO contrary to 4,095 million EURO in the same period of 2021, increased by 8,88%. The company’s exports came up to 3,9 million EURO (87,48% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached -2,271 million EURO contrary to losses -1,456 million  EURO during the same period of 2021. The company’s result was formed in losses of -3.46 million EURO for 2022 compared to losses of -2,45 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR), will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΓνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Ημερομηνία: 26.07.2022

H εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο  17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι προέβη στον ορισμό του κ. Γεωργίου Κωστόπουλου ως Διευθυντή  Πωλήσεων.

bookmark_borderΑπόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα

Ημερομηνία: 19.07.2022

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 30.06.2022 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.

bookmark_borderΑπόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 30.06.2022

Ημερομηνία: 19.07.2022

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022 σχετικά με το θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης περί «Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει». 

bookmark_borderΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 30.06.2022

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»


Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2021, την Πέμπτη 30.06.2022, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Αρχείο PDF

bookmark_borderΠρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 08.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 07.06.2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

1. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

2. Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου 

3. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

4. Σχέδια αποφάσεων

5. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

6. Έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

7. Έκθεση Αποδοχών

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ημερομηνία: 29.04.2022

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 8,22 εκατ. Ευρώ έναντι 7,49 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, σημειώνοντας αύξηση 9,76%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,77 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,49% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 ανήλθαν σε ζημίες -4,35 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -2,74 εκατ. Ευρώ του 2020. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -3,77 εκατ. Ευρώ έναντι -2,03 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -6,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,78 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

bookmark_borderFinancial Results 2021

Date: 29.04.2022

VARVARESSOS S.A. turnover in 2021 amounted to 8,22 million EURO compared to 7,49 million EURO in 2020, increased by 9,76%. The company’s exports amounted to 7,77 million EURO (94,49% of  total sales). The company’s operating result (EBITDA) amounted to losses -4,35 million EURO compared to losses -2,74 million EURO in the corresponding same period of previous year. Gross margin amounted to losses -3,77 million EURO compared to -2,03 million EURO during 2020. The company’s result was formed in losses of -6,78 million Euros for 2021 compared to losses of -5,78 million Euros in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.