bookmark_borderΑνακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Ημερομηνία/Date: 20.11.2023

Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2022 σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό  με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

bookmark_borderΕξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2023 / Financial results for the 6-month period of 2023

Ημερομηνία/Date: 29.9.2023

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2023

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 1,47 εκατ. Ευρώ έναντι 4,46 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 μειωμένος κατά 66,95%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 1,387 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,1% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε ζημίες -2,45 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -2,27 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -4,54 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,47 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε επαφές και συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού  για την εξυγίανση της.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://financial.varvaressos.eu/

Financial results for the 6-month period of 2023

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2023 reached 1,47 million EURO contrary to 4,46 million EURO in the same period of 2022, increased by 66,95%. The company’s exports came up to 1,387 million EURO (94,1% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached -2,45 million EURO contrary to losses -2,27 million  EURO during the same period of 2022. The company’s result was formed in losses of -4,54 million EURO for 2023 compared to losses of -3,47 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investor for the financing of the Company.

The aforementioned statements are posted at the company’s website https://financial.varvaressos.eu/

bookmark_borderΑπόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα 19.07.2023

Ημερομηνία: 28.7.2023

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 19.07.2023 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.

bookmark_borderΑπόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 19.07.2023

Ημερομηνία: 28.7.2023

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022 σχετικά με το θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης περί «Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει». 

bookmark_borderΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 30.6.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2023 δεν επετεύχθη η εκ του Νόμου οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως οπότε και θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 19.07.2023 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης με τα ίδια θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. 

bookmark_borderΠρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση

1. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

2. Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου 

3.  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

4. Σχέδια αποφάσεων  

5. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

6. Έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

7. Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση

8. Έκθεση Αποδοχών

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2022 / Financial Results 2022

Ημερομηνία: 2.5.2023

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2022 διαμορφώθηκε σε 7,03 εκατ. Ευρώ έναντι 8,22 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, σημειώνοντας μείωση 14,45%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,29 εκατ. Ευρώ ποσοστό 89,24% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2022 ανήλθαν σε ζημίες -5,69 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -4,35 εκατ. Ευρώ το 2021. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -4,97 εκατ. Ευρώ έναντι -3,77 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -8,57 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -6,78 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  επαφές και συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού  για την εξυγίανση της.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

Financial Results 2022

VARVARESSOS S.A. turnover in 2022 amounted to 7,03 million EURO compared to 8,22 million EURO in 2021, decreased by 14,45%. The company’s exports amounted to 6,29 million EURO (89,24% of  total sales). The company’s operating result (EBITDA) amounted to losses -5,69 million EURO compared to losses -4,35 million EURO in the corresponding same period of previous year. Gross margin amounted to losses -4,97 million EURO compared to -3,77 million EURO during 2021. The company’s result was formed in losses of -8,57 million EURO for 2022 compared to losses of -6,78 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investor for the financing of the Company.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΑνακοίνωση

Ημερομηνία: 28.04.2023

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της απόφασης 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι την 25η Απριλίου 2022, της επιδόθηκαν, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  και υπό την ιδιότητά της τελευταίας ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας Πληρωμών, Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης των δανείων:

  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 6.322.988
  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 2.376.077 
  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 1.121.575 
  • της από 27.12.2006 Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου ποσού €16.500.000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής.

Επίσης την 25η Απριλίου 2022 της επιδόθηκε, από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015 με την επωνυμία “INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» εξώδικη δήλωση και καταγγελία σύμβασης παροχής πίστωσης και των πρόσθετων πράξεων αυτής.

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

bookmark_borderΟικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023

Ημερομηνία: 28.04.2023

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023 ως  εξής:

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2022 (01.01 – 31.12.2022) : Τρίτη 02.05.2023

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2023 : Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023


Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.