ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 30.6.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2023 δεν επετεύχθη η εκ του Νόμου οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως οπότε και θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 19.07.2023 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης με τα ίδια θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.