ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ημερομηνία: 04.06.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕΜΗ 20951226000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 10650/06/Β/86/22)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 03.06.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ