Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Ημερομηνία: 14.1.2021
Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 29.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, κατά την από  30.12.2020 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, ως εξής:

1. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.