ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Ημερομηνία: 3.04.2020

Σε συνέχεια δημοσιεύματος στον Τύπο (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Παρασκευή 3 Απριλίου 2020) σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων επιχειρήσεων της κλωστοϋφαντουργίας, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με την από 01.04.2020 ανακοίνωσή της στο site του Χρηματιστηρίου στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που απορρέουν από την πανδημία του COVID-19, έθεσε σε καθεστώς αναστολής μέρος των εργαζομένων της έως την 30.04.2020.

Επίσης η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ενημερώνει ότι έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο συνέχισης των εμπορικών της δραστηριοτήτων της με στόχο να είναι συνεχώς δίπλα στους πελάτες της, προσαρμόζοντας το σχέδιο αυτό στις ανάγκες τους, σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία.