Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Ημερομηνία: 30.06.2020

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σύμφωνα με τον Ν. 3340/2005 και την 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι από 22.06.2020, ο κ. Σταύρος Βαλσαμίδης αναλαμβάνει Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας.