Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2022

Ημερομηνία: 30.09.2022

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2022

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε 4,459 εκατ. Ευρώ έναντι 4,095 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021 αυξημένος κατά 8,88%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 3,9 εκατ. Ευρώ ποσοστό 87,48% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε ζημίες -2,271 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,456 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -3,46 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -2,45 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε, η Εταιρία αποκτά μία νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr