ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: 14.04.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο άρθρα που ανέφεραν ότι η βιομηχανία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., έχει αναστείλει όπως πολλές άλλες βιομηχανίες την παραγωγική της λειτουργία, λόγω του πλήγματος που έχει επιφέρει η πανδημία του COVID-19.

Η Διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εν μέσω της κρίσης που έχει πλήξει καίρια τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, η εταιρεία αναγνωρίζοντας εγκαίρως τη σημερινή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, εστιάζοντας σε niche markets / εξειδικευμένες αγορές για τα νέα-καινοτόμα προϊόντα της, κατάφερε  να συνάψει ελκυστικές συμφωνίες με στρατηγικούς συνεργάτες, με τις οποίες καλύπτει σήμερα το 45% των γραμμών παραγωγής της.

Η Διοίκηση της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και προβλέποντας τις εξελίξεις του κλάδου στο εξωτερικό, σχεδίασε και υλοποίησε ένα μεγαλόπνοο επενδυτικό πλάνο ύψους 6 εκ. ευρώ, με το οποίο αναβάθμισε την παραγωγική της δυναμικότητα με τεχνολογίες αιχμής, καθώς και ανέπτυξε καινοτόμα και αειφόρα προϊόντα με τα οποία διείσδυσε με επιτυχία σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας