bookmark_borderΓνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Ημερομηνία: 26.07.2022

H εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο  17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι προέβη στον ορισμό του κ. Γεωργίου Κωστόπουλου ως Διευθυντή  Πωλήσεων.

bookmark_borderΑπόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα

Ημερομηνία: 19.07.2022

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 30.06.2022 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.

bookmark_borderΑπόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 30.06.2022

Ημερομηνία: 19.07.2022

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022 σχετικά με το θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης περί «Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει». 

bookmark_borderΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 30.06.2022

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»


Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2021, την Πέμπτη 30.06.2022, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Αρχείο PDF

bookmark_borderΠρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 08.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 07.06.2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

1. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

2. Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου 

3. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

4. Σχέδια αποφάσεων

5. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

6. Έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

7. Έκθεση Αποδοχών

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ημερομηνία: 29.04.2022

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 8,22 εκατ. Ευρώ έναντι 7,49 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, σημειώνοντας αύξηση 9,76%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,77 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,49% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 ανήλθαν σε ζημίες -4,35 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -2,74 εκατ. Ευρώ του 2020. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -3,77 εκατ. Ευρώ έναντι -2,03 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -6,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,78 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

bookmark_borderFinancial Results 2021

Date: 29.04.2022

VARVARESSOS S.A. turnover in 2021 amounted to 8,22 million EURO compared to 7,49 million EURO in 2020, increased by 9,76%. The company’s exports amounted to 7,77 million EURO (94,49% of  total sales). The company’s operating result (EBITDA) amounted to losses -4,35 million EURO compared to losses -2,74 million EURO in the corresponding same period of previous year. Gross margin amounted to losses -3,77 million EURO compared to -2,03 million EURO during 2020. The company’s result was formed in losses of -6,78 million Euros for 2021 compared to losses of -5,78 million Euros in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Ημερομηνία / Date: 27.04.2022

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 ως  εξής :

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2021 (01.01 – 31.12.2021) : Παρασκευή 29.04.2022

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 30  Ιουνίου 2022

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2022 : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022


Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

bookmark_borderΔελτίο τύπου – 04.02.2022

Ημερομηνία / Date: 04.02.2022, Νάουσα

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την από 01.02.2022 και με αριθμό κατάθεσης 55/ΤΦ/2022 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 53 Ν. 4738/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας του άρθρου 84 Ν. 4738/2020 με αριθμό  πρωτοκόλλου 100774/01.02.2022 και επί της οποίας χορηγήθηκε η από 02.02.2022 Προσωρινή Διαταγή λήψης προληπτικών μέτρων, με την οποία διετάχθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της Εταιρείας μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, η οποία ορίστηκε για την 06.04.2022 και το αργότερο μέχρι τέσσερις μήνες από την χορήγηση των προληπτικών μέτρων προστασίας.

Η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών ενεργειών πιστωτών της και θα διασφαλίσει την ισορροπία στις ταμειακές ροές της, ώστε να εξακολουθήσει τη λειτουργία της και τη συνέχιση της παραγωγής και να μην απειλείται από απρόβλεπτες ανατροπές ο προϋπολογισμός της. Επίσης, τα αιτούμενα προληπτικά μέτρα θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και τις πληρωμές της προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους εργαζόμενους και εν γένει τους πιστωτές της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.