Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 27.06.2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2018, την Πέμπτη 27.06.2019, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Αποφάσεις (PDF)