ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ημερομηνία: 11.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 07.10.2019 Συμφωνίας (MoU), υπεγράφησαν την 10 Μαρτίου 2020 τα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινών Εμπράγματων Εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων για την αναδιάρθρωση των  δανειακών της υποχρεώσεων και νέας χρηματοδότησης του επενδυτικού της σχεδίου ως εξής :

  • Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 6.322.988 ευρώ μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, που αφορά υφιστάμενο δανεισμό με 12ετή αποπληρωμή
  • Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.376.077 ευρώ μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, που αφορά νέο δανεισμό για την χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου με 6ετή αποπληρωμή, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,
  • Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 1.121.575 ευρώ μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, που αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ισόποσης αξίας με την Επιχορήγηση με διετή αποπληρωμή

Ο συντονιστής της έκδοσης, πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων θα υπάρξουν εξασφαλιστικές συμβάσεις (προσημειώσεις επί των ακινήτων και του εξοπλισμού της Εταιρίας, προσωπικές εγγυήσεις και ενεχυρίαση μετοχών των βασικών μετόχων).