Παραίτηση της κας Ιζαμπέλλας Κ. Βαρβαρέσου από Πρόεδρο

Ημερομηνία: 14.03.2019

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  και το διακριτικό τίτλο “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 13ης Μαρτίου 2019 αποδέχθηκε την παραίτηση της κας Ιζαμπέλλας Κ. Βαρβαρέσου από Πρόεδρο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αποφάσισε την αναπλήρωση του παραιτηθέντος Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

● Αναστασία Γρ. Βαρβαρέσου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Νικόλαος Ι. Βελής, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

● Ουρανία Ι. Παναγιωταλίδη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Παντελής Θ. Παλαντζίδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Νιόβη Βλ. Αμανατίδου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.